Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vår förening - i morgon?

Sverige är ett föreningstätt land men många föreningar upplever idag problem med återväxt och därmed utveckling. Här presenteras ett studiematerial som kan bidra till att vitalisera diskussionen om föreningens framtid.

Länken leder till ett pdf-dokument som du kan använda direkt . Det är tänkt att användas vid diskussioner om föreningen. Tanken är att lyfta blicken och diskutera på ett annat sätt som skall bidra till att föra diskussionerna framåt.