Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Tystnad - mäns våld mot kvinnor

I nio filmer synliggör det "Tysta våldet", det våld som aldrig hörs, aldrig syns, men som allt för många upplever.

Tystnad - mäns våld mot kvinnor

Här får du möta Lena, en helt vanlig kvinna med man och tre barn. Det började som sann kärlek, men utvecklades till rädsla och utsatthet.

I nio filmer hoppas vi synliggöra det "Tysta våldet", det våld som aldrig hörs, aldrig syns, men som allt för många upplever.

Materialet är i första hand för dig som känner någon som du tror är drabbad, någon som du skulle vilja hjälpa, men inte vet hur du skall göra!

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Att använda materialet

Så skapades materialet

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.