Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ett globalt välfärdsamhälle

Som ansvarig för kursen ”Rättvis handel” förstår Benton Wolgers vikten av att jobba på olika nivåer samtidigt - både internationellt och lokalt, med världspolitiska frågor såväl som lokal opinionsbildning. Han drömmer om ett framtida Sverige där det är naturligt för allmänheten att diskutera hållbar utveckling.

bild på tiggareBenton Wolgers är lärare och kursansvarig på Röda Korsets folkhögskola. Han håller i den populära distanskursen ”Rättvis handel”, som huvudsakligen drivs på nätet. Kursen är ganska ovanlig i Sverige, inte bara med sina frågeställningar runt etisk handel och producenters villkor i Syd, men även därför att kursen till stora delar drivs av olika folkrörelser.

Bland annat har Föreningen för Rättvisemärkt, Svenska kyrkan, Röda Korsets ungdomsförbund och Afrikagrupperna fått vara med och utforma innehållet. Inför folkbildningskonferensen den 27-28 oktober har Benton ingått i en referensgrupp som Folkbildningsrådet knutit till sig för att få feedback och synpunkter från en bredd av folkbildningsaktörer. Att temat för konferensen är hållbar utveckling tycker Benton är utmärkt:

- Det finns en global tendens mot hållbar utveckling, det märker man på att FN och G8-möten den senaste tiden har diskuterat skuldavskrivning, växthuseffekten och den ökande oljekonsumtionen. Men frågan är även central för folkbildningen. I samhället uppstår det ofta intressekonflikter mellan olika sfärer, där exempelvis miljömässiga och ekonomiska hänsyn måste vägas mot varandra. I det perspektivet är folkbildningen bra, eftersom det handlar om demokrati underifrån och gruppdiskussioner. Samtidigt är hållbar utveckling en svår fråga att hantera, eftersom det finns en massa trögheter i systemen. Mycket handlar om att ändra vår livsstil så att den är förenlig med en global miljö. VI måste lära oss att leva utan fossila bränslen.

I egenskap av lärare jobbar Benton dagligen med att sprida kunskaper om globaliseringens effekter och hållbar utveckling. Han erkänner att även om dessa frågor är viktiga för alla folkhögskolor, är det svåra frågeställningar. Begreppet misstolkas ofta av många och associeras enbart med miljö.

- Det handlar mest om att tänka igenom hur man vill lösa dilemman på alla nivåer i samhället, både globalt, nationellt och lokalt. Är man fattig kan man inte göra så mycket annat än att försöka överleva bäst man kan, men i väst har vi betydligt större valmöjligheter. Därför borde vi också ägna dessa frågor mer tid, anser Benton.

Några av de största globala frågorna att ta itu med är enligt Benton växthuseffekten, fattigdomsbekämpning, jämställdhet, rättvis handel, skuldavskrivning, samt malaria och AIDS-bekämpningen.

- Det vi måste sträva mot är ett globalt välfärdssamhälle. Vi bör agera på olika nivåer samtidigt. Som konsumenter kan vi se till att handla rättvisemärkta varor eller ifrågasätta globala strukturer som tex. EU:s och USA:s jordbrukssubventioner, som konkurrerar ut övriga länders produktion. Det krävs både kunskap och handling för att nå hållbar utveckling. Jag hoppas att konferensen kan leda till att folkhögskolor och studieförbund för vidare dessa frågor, så att de så småningom diskuteras över hela Sverige!