Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt

Tanken med UR:s programserie är att belysa hur ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar så att man kan se vad hållbar utveckling innebär. Genom att visa på sambanden ökar man förståelsen för hur globala och lokala skeenden påverkar varandra, hur vi genom vårt dagliga handlande är en del i det globala och hur vi kan påverka både positivt och negativt. Målgrupp: Studieförbund och folkhögskolor

Programserien i radio pågår under 17 veckor våren 2006 och utgör en del av Bildningsbyrån i P4.
2 inslag per program. Det ena är mer fakta/bakgrund, en intervju med en person och det kan också vara en studiogäst. Det andra är ett reportage som levandegör dagens ämne. Reportaget ska vara konkret, ta sin utgångspunkt i vårt vardagsliv och vidga vyerna. Och visa på möjliga alternativ!
Under hösten 2006 sänds programmen i en omarbetad form i P1.
CD-skivor med programinslag kan göras av redaktionen allt efter behov från olika studieförbund och folkhögskolor.
 
Preliminärt innehåll i korthet:
1. Globaliseringen som hot och möjlighet
2. Vatten är liv
3. Hållbar konsumtion - Konsumtion av varor eller av andra värden?
4. Hur planerar man samhället hållbart?
5. Livskraftiga lokalsamhällen – finns de?
6. Alltid på väg…. Varor färdas hela tiden på vägarna, lastbilarna blir allt fler, transporterna längre, maten åksjukare, utsläppen större
7. Den heliga bilen
8. Vår febersjuka jord - klimatförändringen
9. Världen i din kaffekopp
10. Hälsa och hållbar utveckling. I syd betyder begreppet hållbar utveckling ofta något annat än här.
11. Torsk eller lax på tallriken? Hur förenar man ett hållbart fiske med fiskarenas sociala och ekonomiska behov?
12. Rena kläder?
Bomull är en av världens mest besprutade grödor och textilhanteringen skördar många liv varje år i syd.
13. Långsiktigt hållbara hus/ Möbler och inredning
14. Energin – en nyckelfråga. Vad kommer efter oljesamhället?
15. Det som håller i längden lönar sej bättre. Om ett annat sätt att arbeta med exempel från
Västra Götaland.
16. Hållbart näringsliv
17. Hållbar utveckling – en fråga om demokrati
Och så skulle jag som slutknorr vilja ha en intervju med Gro Harlem Brundtland som myntade uttrycket Hållbar utveckling!
 
 Du som är intresserad av att veta mer kan kontakta Marita Pahlén på UR i Göteborg,