Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Etikonomiska dilemman

De dilemman som användes under konferensen bygger på grunderna inom casemetodik. Att använda "case" eller fall i undervisningen är en gammal beprövad metod, fördelarna är att man i en gemensam dialog arbetar ett material som i olika grad anknyter till verkligheten. Etikonomidilemmana är speciellt anpassade till att fokusera på värderingar och normer. Om ni vill använda dessa pdfer som underlag så kan ni på olika sätt anpassa både dilemman och metod för att passa era förutsättningar.

Dilemma integration

Dilemma jämställdhet

Dilemma ovälkommen välvillighet

Dilemma solidaritet

Dilemma trovardighet

Här är jag

Om etikonomiska dilemman

Underlag för dilemmadialog

 

Normer som främjar arbetet för en hållbar utveckling

Under konferensen Hållbar utveckling utvecklade Håkan Hydén i sin föreläsning behovet av normförändring. Konferensens deltagare arbetade sedan i smågrupper med olika dilemman som bl a hade inslag av normer och värderingar som kommer i konflikt med varandra. I grupperna formulerades ett antal normer som i framtiden kan främja arbetet med en hållbar utveckling.

Här följer några exempel:

 • Handla så att regeln för din handling skulle kunna upphöjas till allmän lag – också ur ett globalt perspektiv.
 • Reflekterande, hållbart, långsiktigt förhållningssätt till etiska frågeställningar.
 • Att alltid ställa frågan: Vad är alternativen?
 • Göra konflikter till samtal och möten
 • Se alla människors lika och unika värde
 • Goda möten ger öppenhet, tillit, nyfikenhet, vilja till kunskap
 • Fokusera på det som förenar!
 • Global samhörighetskänsla – Se Människan!
 • Lyssnarkulturen ska råda!
 • Utgå från din medmänniskas perspektiv – dela med dig och ta emot kunskap!
 • Idéer och verksamhet ska beslutas om och växa fram lokalt
 • Jag kan göra skillnad
  Vi kan göra ännu större skillnad!!!

Att arbeta för en hållbar utveckling utmanar på olika sätt dagens normer. Vår förmåga att påverka dessa normer handlar enligt Håkan Hydén om Vilja – Kunskap – Systemvillkor.

Kanske handlar det också om det som en grupp noterade på sitt papper:

”Vet du varför huvudet är runt?”
”Nej?”
”För att tankarna snabbt ska kunna byta riktning!”