Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Från ord till handling – folkbildning för hållbar utveckling

Vid konferensen i Stockholm gjorde Praktikantkursen på Färnebo Folkhögskola en enkät/ upprop kring några konkreta handlingar för en hållbar utveckling. Här är svaren som visar på ett stort engagemang på skolorna och i studieförbunden. Ett särskilt e-postutskick kommer att gå till de som anmält sin adress. Om intresse finns kommer uppropet att följas upp med aktiviteter under år 2006.

Ungefär 200 personer på konferensen fyllde i enkäten.

 
Rättvis handel:
 
42% använder rättvisemärkt kaffe på er skola/ert studieförbundskontor, 47% gör det inte.
 
65% är beredd att verka för att arbetsplatsen köper in Rättvisemärkt kaffe.
 
Miljö- klimatfrågan:
 
Så reste deltagarna till konferensen:
Cykel 5%        Bil 26%          Tåg 65%        Flyg 19%
 
63 % sade sig vara beredda att verka för en miljöpolicy på sin skola/studieförbund som prioriterar tåg framför flyg och bil för resor i Sverige. 3% hade redan en sådan policy.
 
Jämställdhet:
 
67% hade läst sin skolas/studieförbunds jämställdhetsplan, 15 hade inte läst den och 16% uppgav att man saknade en sådan.
 
74% sade sig vara beredda att aktivt arbeta för fortbildning om jämställdhet på sin arbetsplats.
 
Flyktingskap:
 
43% uppgav att deras arbetsplats hjälpt asylsökande, 45 % sade hade inte gjort det.
 
62% ville verka för att arbetsplatsen aktivt stöttar asylsökande och nya svenskar.
 
Folkbildning:
 
87% ville att deras skola/studieförbund tillsammans med andra tar strid för ökat stöd till folkbildningen.