Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Temasida: Hållbar utveckling

Visar 11 av 11 träffar på Temasida: Hållbar utveckling

Sortera på:
 1. Artikel

  Det handlar om helhetsperspektiv!

  Hållbar utveckling ligger i tiden. Samtidigt är det ett begrepp som kan verka svårbegripligt. Ännu svårare blir det när man sen ska agera efter sina kunskaper. Enligt Folkbildningsrådets generalsekreterare Britten Månsson-Wallin ligger nyckeln i att utgå från ett helhetsperspektiv i vardagen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-09-02
 2. Artikel

  Ett globalt välfärdsamhälle

  Som ansvarig för kursen ”Rättvis handel” förstår Benton Wolgers vikten av att jobba på olika nivåer samtidigt - både internationellt och lokalt, med världspolitiska frågor såväl som lokal opinionsbildning. Han drömmer om ett framtida Sverige där det är naturligt för allmänheten att diskutera hållbar utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-09-04
 3. Artikel

  Världshälsan - en indikator för hållbar utveckling

  Hans Rosling är läkare och professor i internationell hälsa på Karolinska Institutet. På Folkbildningskonferensen den 26-27 oktober kommer han att föreläsa under rubriken ”Blir världen bättre?”

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-09-26
 4. Artikel

  Jämställdhet en förutsättning för Hållbar utveckling

  Stina Sundberg arbetar som kanslichef på RIO. Hon var med och byggde upp Kvinnofolkhögskolan en gång i tiden och var dess rektor under många år. För Stina, som hela sitt liv har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor, är dessa en självklar del av folkbildningen, men även en förutsättning för hållbar utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-09-26
 5. Artikel

  Hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt

  Tanken med UR:s programserie är att belysa hur ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar så att man kan se vad hållbar utveckling innebär. Genom att visa på sambanden ökar man förståelsen för hur globala och lokala skeenden påverkar varandra, hur vi genom vårt dagliga handlande är en del i det globala och hur vi kan påverka både positivt och negativt. Målgrupp: Studieförbund och folkhögskolor

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-03
 6. Artikel

  Från ord till handling – folkbildning för hållbar utveckling

  Vid konferensen i Stockholm gjorde Praktikantkursen på Färnebo Folkhögskola en enkät/ upprop kring några konkreta handlingar för en hållbar utveckling. Här är svaren som visar på ett stort engagemang på skolorna och i studieförbunden. Ett särskilt e-postutskick kommer att gå till de som anmält sin adress. Om intresse finns kommer uppropet att följas upp med aktiviteter under år 2006.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-03
 7. Artikel

  Normer som främjar arbetet för en hållbar utveckling

  Under konferensen Hållbar utveckling utvecklade Håkan Hydén i sin föreläsning behovet av normförändring. Konferensens deltagare arbetade sedan i smågrupper med olika dilemman som bl a hade inslag av normer och värderingar som kommer i konflikt med varandra. I grupperna formulerades ett antal normer som i framtiden kan främja arbetet med en hållbar utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-04
 8. Artikel

  Arbeta med Diamanten

  Under hållbarhetskonferensen samlades alla deltagare i gruppdiskussion kring att skapa en diamant.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-05
 9. Artikel

  Etikonomiska dilemman

  De dilemman som användes under konferensen bygger på grunderna inom casemetodik. Att använda "case" eller fall i undervisningen är en gammal beprövad metod, fördelarna är att man i en gemensam dialog arbetar ett material som i olika grad anknyter till verkligheten. Etikonomidilemmana är speciellt anpassade till att fokusera på värderingar och normer. Om ni vill använda dessa pdfer som underlag så kan ni på olika sätt anpassa både dilemman och metod för att passa era förutsättningar.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-05
 10. Artikel

  Folkbildning för generationer

  Folkbildningens roll för Hållbar utveckling skildras i denna pressrelease för folkbildningens konferens kring Hållbar utveckling

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-10
 11. Artikel

  Med andra ögon

  Mina ögon har öppnats. Det hade jag inte räknat med vid min ålder. Det skedde vid den nationella folkbildningskonferensen i Stockholm: ”Hållbar utveckling – utbildning för generationer”.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-10