Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Engagera flera

Engagera flera är ett material som går på djupet kring hur föreningar och organisationer kan bli bättre på medlemsrekrytering.

Engagera flera

Utgångspunkten är ett antal filmer som i olika steg berättar och visar hur man kan gå tillväga. Reflektera – Analysera – Attrahera – Rekrytera – Introducera – Hantera – Aktivera - Utvärdera  är titlarna på de olika filmer som bygger på boken Medlemsmodellen av Hill&Sjöström.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Att använda materialet

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.