Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

"Seniordata" för Ivan och Vanja

ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande

Projektbeskrivning

- Inventera och utveckla det ”Flexibla lärandet” och ”Det livslånga lärandet”, för olika målgrupper. - Utveckla individers möjligheter att studera, var, när och på ett sätt som hon själv vill.

- Aktivt arbeta för att öka kunskapen och tillgängligheten för människor med psykiska/fysiska funktionshinder.

- Aktivt arbeta för utvecklandet av metoder för det ”Livslånga lärandet” i den ökande gruppen pensionärer.
- Aktivt arbeta för att ta hand om invandrare med dess kunskap och kompetens för att öka deras delaktighet och intregation

- Aktivt arbeta och påvisa att en ökad kunskap om användandet av IT leder till en utveckling av demokratin och förebygger sociala skillnader


- Att påvisa, att samvaron tillsammans med datorn inte kommer, att ersätta behovet av det personliga mötet. Utan tvärtom utvecklar behovet av fysisk samvaro under olika villkor

Målgrupp
- Dagens pensionärer och framtida pensionärer
- Människor med olika funktionshinder
- Deltagare med invandrarbakgrund

Planerade aktiviteter
Rekrytera deltagare i de olika medlemsorganisationerna, men även på den öppna marknaden via tidningar, kursprogram, informationsmöte, lokal-tv m.m.

Målet är att hitta personer med ”Datorvana” och som är motiverade till att utbildas till ”Seniorledare”. Dessa ska i sin tur utbilda sina egna jämnåriga och likasinnade under lugna och avstressade former. Tid ska avsättas för att kunna repetera och reflektera efter gruppens/individens behov.

Seniorledarna kommer att utbildas i:

Att kunna läsa gruppen och vara flexibla nog att agera utifrån det man ser och upplever. Att när gruppen tröttnar, byta spår och överraska.
Att målet är det som formar en grupp av ett antal deltagare. Ni vet: Jag lär mig tillsammans med andra och vi gör något vi inte trodde vi skulle klara.
Resultatet: Ett garanterat växande.
Grupperna/ledarna ska kännetecknas av sin småskalighet - individen står i centrum - och sin lyhördhet för förändring av pedagogik och organisation för att kunna möta deltagarnas behov.

Senoirledarnas cirklar startar mitten av september. Pågår i 10 veckor med 3 studietimmar per gång. Med en mycket låg deltagaravgift.

I slutet av november avslutning och uppföljning. Återanmälan för våren 2008.
Start jan-2008. Upplägget på cirklarna är detsamma. Nybörjarkurser och fortsättningskurser. I slutet av april avslutning och uppföljning.

Bakgrund
De äldre – funktionshindrade – invandrare behövs i byggandet av morgondagens samhälle. Det är vår fasta övertygelse att denna modell ger deltagarna verktygen till att kunna höja och öka kunskapen i ett IT-baserat samhälle, samt förebygga ett socialt utanförskap.

Modellen ger kunskap om vad nätet erbjuder för möjligheter för dialog och samarbete. Ger insikt i att vi lever i ett globaliserat samhälle med många gemensamma/olika politiska frågeställningar.

Det upplevs som positivt att det är ledare ”Av den egna sorten” som håller i undervisningen. Här ser man att man inte är ensam om att inte kunna. Man får lära sig i sin egen takt, tillsammans med andra på samma villkor.

Mål
Att höja den individuella förmågan och öka kunskapen i ett IT-baserat samhälle.
Att använda nätet för att kunna delta i samhällets demokratiska processor.
Att med datorn och nätet som verktyg kunna utrycka, delta, organisera och påverka i det framtida samhället.
Att förebygga sociala skillnader.
Att öka kunskapen om Internets olika mötesplatser.

Uppgifter
Organisation med huvudansvar: ABF Österlen, Snedgränd 5, 271 34 YSTAD, www.osterlen.se
E-post: info.osterlen@abf.se
Medsökande organisation/-er: Pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och invandrarorganisationer
Projektnamn: "SENIORDATA" för IVAN & VANJA
Projektledare: Marianne Nilsson, Telefon: 0411-298 70, E-post: marianne.nilsson@abf.se

 


 

Höstrapport

 

Seniordata för Ivan & Vanja 

Den yngre generationens datorer som byts ut, hamnar oftast hos den äldre generationen. Rädslan för att Bild på pensionärer framför datorervisa att man inte förstår sig på den, gör att den oftast står avstängd i ett hörn.

 
För att råda bot på det här vill ABF Österlen i första hand tillsammans med pensionärsföreningarna och andra medlemsorganisationer utveckla en ny metod ”Äldre lär Äldre”.
 
Det upplevs som positivt att det är ledare ”Av den egna sorten” som håller i undervisningen. Här ser man att man inte är ensam om att inte kunna. Man får lära sig i sin egen takt, tillsammans med andra på samma villkor. Då går det mycket bättre. Deltagarna träffas i små grupper, vilket gör att alla hinner få den hjälp de behöver.
 
Grupperna/ledarna ska kännetecknas av sin småskalighet (4-6 deltagare) – individen står i centrum – och sin lyhördhet för förändring av pedagogik och organisation för att kunna möta deltagarnas behov. Målet är det som formar en grupp. Ni vet: Jag lär mig tillsammans med andra och vi gör något vi inte trodde vi skulle klara. Resultatet: Ett garanterat växande.
 
De äldre behövs i byggandet av morgondagens samhälle. Denna modell ska ge Seniorerna verktygen till att kunna höja och öka kunskapen i ett IT-baserat samhälle, samt förebygga ett socialt utanförskap. Påvisa att samvaron tillsammans med datorn inte kommer, att ersätta behovet av det personliga mötet. Utan tvärtom utvecklar behovet av fysisk samvaro under olika villkor.