Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Öppet och flexibelt lärande för korttidsutbildade och glesbygdsboende

SKS Gävleborg skapar möjlighet för glesbygdsbefolkning att lära sig mer om datorn.

Målsättning: Att ge människor som är kortutbildade och bor i glesbygd tillfälle att lära sig mer om datorns möjligheter, t ex att via datorn använda e-post och söka information inom Folkbildningsnätet och Internet. Att motverka att dessa grupper hamnar utanför ”informationssamhället”.