Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Opinionsbilda lokalt - så lyckas ni!

Många föreningar delar samma verklighet: man vill mycket men har små resurser. Den här sajten innehåller inspirationsfilmer med människor som har lyckats nå ut med enkla medel.

Opinionsbilda lokalt - så lyckas ni!

Materialet innehåller också en rad övningar, tips och mallar som kan fungera stärkande i arbetet med lokal opinionsbildning och påverkan.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.