Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ÖFL med landsbygdsgrupper – Potatisplantan

Sverigefinska folkhögskolans projekt vänder sig till landsbygdsbefolkningen i Haparanda

Ett av målen med projektet var att utveckla vår pedagogik kring IT-användningen. Utgångspunkten för vår grundidé var att varje deltagares egna idéer, behov och önskemål skulle styra uppläggning, innehåll och genomförande. Såväl deltagare som handledare och organisationen är nöjda med resultatet. Distansutbildning har fått ett fäste på vår skola. Begreppet ÖFL står för Öppet och Flexibelt Lärande