Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ÖFL för glesbygdsboende

TBV Värmland ger genom projektet möjlighet till kompetensutveckling för glesbygdsboende

Utvecklingsprojektet syftar bl a till att öka glesbygdsboendes möjlighet till kompetensutveckling, oberoende av bostadsort. Värmland är ett län med glesbygdskaraktär, med relativt låg utbildningsnivå samt hög arbetslöshet. Under projektets gång har olika informationsinsatser genomförts samt även en utbildningsinsats för arbetslösa i nordvästra Värmland.