Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nätverk för socialt arbete och samhällsarbete

Tollare folkhögskolas utvecklar digitala mötesplatser för socialt och ideellt engagerade eldjsälar i befintliga projekt/nätverk/organisationer

Projektets idé har varit att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kommmunikation för att bidra till utvecklingen av verksamheten och att också fånga upp utbildningsbehov. En del av projektet har varit att utveckla en nättidning som vänder sig till eldsjälar och sammhällsarbetare. Nättidningen heter Drivkraft.