Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

MÅMOK

Medborgarskolan Västerbotten, Lycksele har genomfört ett CFL-projekt med utgångspunkt i "Mäns våld mot kvinnor"

Med hjälp av flexibelt lärande har undervisning genomförts för dem som inte haft studielokaler på sin hemort. Tekniska lösningar och verktyg har introducerats och använts.

Deltagarna har fört diskussioner med varandra och med ledaren i realtid via projektets producerade portals Chatt. Problem med teknik uppstod också oftast för dem med modemuppkoppling, något som de flesta i glesbygd har. Deltagarna kommunicerades även via telefon och fax samt brev. Filmer och kassettband har sänts ut till deltagarna.

Tio studiehandledningar till kurslitteraturen har producerats och distribuerades dels per post dels på portalens – ”klassrummets” – bibliotek. I portalen har aktuella notiser och länkar, mm. lagts ut. Projektets kunskapsinnehåll, ”Mäns våld mot kvinnor”, har på ett snabbt och bra sätt kunnat genomföras.

Deltagare med långa avstånd till lärocentra/studielokal har kunnat delta tack vare distansformen. En positiv bieffekt har varit att deltagarna från olika orter har mötts i distansklassrummet. Avstånden har varit ca 10 mil mellan studiegrupp och utbildningsanordnaren, Medborgarskolan i Lycksele. Ett antal fysiska möten har skett efter utbildningens genomförande.