Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lokala mötesplatser i nätverksformat, distalt och lokalt inom området natur och kultur

Hållands folkhögskola i Undersåker har genomfört ett CFL-projekt som en del i den regionala och lokala utvecklingen

Projektets mål är att genom förnyelsearbetet nå nya målgrupper för kompetenshöjning via ITK-stödd kontakt/lärande och flerpartsamverkan som en del i den regionala och lokala utvecklingen. I detta ingår att utveckla flexibelt lärande med hjälp av ITK för grupper som ej nås av högre utbildning inom de traditionella rekryteringsformerna i Norrlands inland och fjälltrakter. Syftet är att utveckla en digital plattform som nätverk för flerpartsamverkan och att utveckla lärandet genom fysiska och digitala mötesplatser. Tanken är att skapa ett lärande som kan leda till framtida företag inom området, ”förädling av naturen och kulturen som turistisk resurs för framtagning av turistiska produkter”.

Projektets målgrupper har varit lokalbefolkningen inom det geografiska området Åre kommun i söder till Norrbottens kommuner i norr.

Samverkanspartner vid planläggningen av projektet har varit Hållands folkhögskola, Akademi Norr och Centrum för miljö och utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Under projektets framväxt har det utvecklats ett nätverk bestående av såväl företag, turistföreningar, sällskap inom jord- och skogsbruk samt delar av den offentliga sektorn.

Nätverkets tillgänglighet och kommunikation har utvecklats genom att en webbplattform har konstruerats som utgör plattformen för den digitala kommunikationen och forum för produktutveckling. Detta ger en ny möjlighet att forma nya fysiska mötesplatser.

Mognadsprocessen för dessa gränsöverskridande tankar har en lång startsträcka och kräver såväl utbildning som bearbetning vid många tillfällen och i flera olika sammanhang. Detta kräver mer samordning och ekonomiska resurser under en längre tid på t.ex. 3-5 år. Projektets slutrapport är en nulägesbeskrivning och ej ett avslutat arbete. Slutrapporten kan läsas som en uppsummering av projektets innehåll och underlag för vidare utveckling.