Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Leva och bo i Sverige

Materialet är ett multimedialt stöd för nya svenskar. Här hittar man info om sånt som är bra att veta om som ny i landet.

Leva och bo i Sverige

Hur är det att leva och bo i Sverige? Frågan är aktuell för alla nyanlända personer i Sverige och inte alltid lätt att besvara eller förklara.

I materialet får man kunskap om våra lagar och regler, de skrivna såväl som de oskrivna. Man får även ta del av våra traditioner och vanor, sådant som alla som är födda i Sverige tar för givet och knappt ens ifrågasätter, men som ofta skapar dagliga mysterier för våra invandrare och därmed avsevärt fördröjer och försvårar deras integration.

I värsta fall kan okunskapen om hur det svenska samhället fungerar även orsaka rena missförstånd och medverka till modlöshet och förvirring hos de invandrade. Risken för ökad främlingsfientlighet i samhället blir större.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Att använda materialet

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.