Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kurs om integrationsfrågor

PRO:s Folkhögskola har genomfört ett CFL-projekt riktat till pensionärer

Projektets mål har varit att ge fler pensionärer möjlighet att delta i studier och diskussion med hjälp av datorn, Internet, e-post och diskussionskonferens med hjälp av FirstClass. Syftet har också varit att utprova en modell som sen ska kunna användas för olika områden över hela landet. Som ämne för projektet valdes integrationsfrågor. Målgruppen har utgjorts av PRO-medlemmar i Gävleborgs län, Västmanland, Dalarna och Skogås i Stockholms län.