Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Jämställdhet ur ett maktperspektiv

Kursdeltagarna har kartlagt sina organisationer/verksamheter och formulerat visioner, mål och strategier för ett jämställdhetsarbete.

Projektets syfte var att utveckla en anpassningsbar och demokratisk utbildning för nyckelpersoner med formellt och informellt ledarskapsansvar. Projektets mål var att utveckla och stimulera metoder för att arbetsorganisationer ska ta vara på allas erfarenheter, det vill säga verka för mångfald och demokrati i dess djupaste bemärkelse. 

De har också identifierat hinder och utvecklat strategier, samt prövat metoder för att föra jämställdhetsarbetet framåt. Genom intensiva dialoger och reflektioner har kursdeltagarna vidgat sin förståelse av jämställdhetsarbete och maktproblematiken, samt inlett en lärande process. 

Jämställdhet är en viktig fråga. En ledare som vill utveckla sin verksamhet behöver kunskap om genus och genussystemet, samt metoder för att analysera hinder och utveckla strategier för att bryta hindren för att uppnå jämställdhet i verksamheten.

En glädjande trend i samhället är att de flesta organisationer och företag har jämställdhetsplaner och att fler kvinnor når ledande positioner. Men vi ser också att kvinnor ofta hoppar av en ledande position efter kort tid och att kvinnor, ofta unga kvinnor, bränner ut sig på kort tid i ideella sektorn kanske på grund av att jämställdhetsplanen inte genomsyrar verksamheten. Alma Folkhögskola har som ambition att motverka denna utveckling.