Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

IT-BONDEN I SMÅLAND

Vi har funnit att distansutbildning är en möjlighet att ge lantbrukare bättre möjligheter att delta i utbildning.

Vi har funnit att distansutbildning är en möjlighet att ge lantbrukare bättre möjligheter att delta i utbildning. De är en grupp som ofta har problem att delta i traditionell utbildning. Under projektet har deltagarna ökat sin kunskap i hur man använder en dator både för kommunikation och som ett hjälpmedel i deras företag. En av Studieförbundet Vuxenskolans (SV) grundorganisationer är Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Därför har SV sedan många år tillbaka en omfattande verksamhet för lantbrukare. Lantbrukare har en tradition av att varje vinterhalvår möta kollegor i studiecirklar. I Jönköping och Kronobergs län har jordbruket en inriktning på animalieproduktion. Utvecklingen och konkurrensen efter medlemskapet i EU innebär att mjölkproducenter står inför stora behov av ny kompetens. En lantbrukare med mjölkproduktion är mycket bunden vid sin arbetsplats och har därför ofta svårt att delta i utbildning. Vi såg det då som en möjlighet att på distans med hjälp av datakommunikation kunna erbjuda denna målgrupp fortbildning. Syfte: Att pröva möjligheterna och utveckla metoder för studiecirkel med hjälp av IT. Att tillföra mjölkproducenter i Jönköping och Kronobergs län ökad kompetens.