Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Grundkurs i globala fackliga frågor

Hur kan jag bidra till en bättre och mer rättvis värld? Många människor vill på olika sätt engagera sig i globala frågor. Det kan handla om att konsumera mer medvetet eller att driva globala frågor hemma, lokalt. Den här sajten vill inspirera dig att lära dig mer om globala arbetslivsfrågor och hur du kan påverka.

Grundkurs i globala fackliga frågor

Sajten innehåller grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och faktakunskap om de viktigaste konventionerna som har med arbetslivet att göra. De handlar om:

  • rätten att bilda och delta i fackliga organisationer
  • förbud mot barnarbete
  • förbud mot tvångsarbete
  • förbud mot diskriminering i arbetslivet

Det är de fyra stora områden som FN-organet ILO har pekat ut som viktigast för att de mänskliga rättigheterna ska kunna tillgodoses inom arbetslivet.

Materialet innehåller dessutom filmer, länkar samt exempel från olika delar av världen.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.