Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi

Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi, vänder sig till ungdomar och unga vuxna som är intresserade att genom olika verktyg och eget skapande få mer kunskap om vad demokrati är och kan vara ett uttryck för.

Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi

Den bärande tanken under projekttiden var att ungdomar skapade filmer och berättelser som berör demokratiska teman och skildrar ämnen som intresserar och engagerar dem. Dessa och annat innehåll är nu samlade tillsammans med reflektioner kring arbetet. I materialet hittar vi också övningar och tips kring hur man kan arbeta med kombinationen ungdomar och film.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2011

Creative Commons License
Materialet är licenserat som
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

Bild på blå pil Att använda materialet

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.