Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Företagsekonomi på distans

Projektets mål är att utveckla en distanskurs inom området företagsekonomi och ledarskap.

Distanskursen byggs upp kring ett webbaserat företagsspel som simulerar ledning av företag inom industrisektorn. Projektets huvudsyfte är att med IT-pedagogiska metoder förmedla kunskaper i företagsekonomi och ledningsfunktioner i företag och organisationer.