Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildning med http://www.demokrati-delaktighet-etik

SISU Blekinge framhåller idrotten som en viktig part i den snabba IT-utvecklingen

Projektet syftar till att utveckla föreningars användande av IT som kommunikations- och informationsmedel ur ett folkbildningsperspektiv baserat på demokratiprocesser, etik och moral.