Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flexibelt lärande i den sociala ekonomin

Projektet syftar till en lokal och regional utveckling genom att i samarbete med Piteå kommun vidareutveckla och testa metoder för folkbildningens flexibla lärande.

Flexibelt lärande i den sociala ekonomin

 

Målet med projektet var att hitta nya former för kommunikation på nätet och att utarbeta  metoder som gjorde det möjligt för Sunderby folkhögskola att ge kurser i socialt företagande i  samarbete med kommuner både lokalt och regionalt.

Projektets målgrupp har varit en grupp på 8-10 personer i Piteå kommun med en relation till psykiatrin. Gruppen har alla en mångårig psykisk ohälsa och har deltagit i olika aktiviteter på Sunderby folkhögskola för att främja socialt företagande.

Flexlär 2010 - metodprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.