Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Entreprenörskap och flexibelt lärande inom social ekonomi på landsbygden

Syftet med projektet var att underlätta integrering av nya svenskar och svenskar utan full ekonomisk försörjning i det svenska lokalsamhället genom samarbete inom den sociala ekonomin.

Entreprenörskap och flexibelt lärande inom social ekonomi på landsbygden

 

Genom kontaktskapande verksamhet och flexibelt lärande ville man ge möjlighet för grupper av nya svenskar och invandrare samt ideella föreningar att organisera samverkansformer för kulturutbyte, kompetensutveckling och ett arbete för att stimulera till företagande och entreprenörskap.

Flexlär 2010 - Digitala klyftanprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.