Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

VoteIT

VoteIT är ett nätbaserat verktyg för att hålla beslutsmöten över nätet. Inriktningen är mot föreningsmöten som årsmöten och styrelsemöten med den skillnaden att möten i VoteIT förväntas ske över längre tid där deltagarna tittar förbi någon gång om dagen under mötets gång för att säga sin mening, lägga förslag och rösta i olika frågor.

VoteIT

Behovet finns, inte minst bland ungdomsorganisationer som  Sverok vilka också är en viktig part i projektet. Planen är att kombinera inhyrda experter för de mest tekniska frågorna och ideella personer med erfarenhet av VoteIT för de mer strukturella och användarorienterade frågorna.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010-2011

Att använda materialet

Behovet finns, inte minst bland ungdomsorganisationer som Sverok vilka också är en viktig part i projektet. Planen är att kombinera inhyrda experter för de mest tekniska frågorna och ideella personer med erfarenhet av

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.