Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Digitalt lärande i nätverk

ABF i Sörmland vill i samverkan med Handikappföreningarna Sörmland utveckla en modell som kan bidra till att minska det digitala utanförskapet för funktionshindrade och medlemmar inom handikapprörelsen

Projektbeskrivning

ABF och Handikappföreningarna Sörmland villtillsammans utveckla en fortbildningsmodell för att ge kompetens i olika steg och på olika nivåer: inspirationskvällar, grundläggande kurs för ovana i data/IT, introduktioner i folkbildningsnätet som verktyg för att delta i ett framtida nätverk på nätet Dessutom fortbildning av ”nätpedagoger”
för att leda cirklar/kurser och fungera som moderatorer och pedagogiska ledare i nätverket.
Som ett komplement till den nätburna dialogen ska också lokala mötesplatser byggas upp med hjälp av ABF för erfarenhetsbyte. Här kan också finnas tekniskt kunnig support för de som behöver hjälp i teknikfrågor.

Målgrupp
Medlemmar och förtroendevalda i handikapporganisationerna i Sörmland

Planerade aktiviteter
Lokala inspirationsträffar för att kartlägga behov och stimulera intresset genom ABF.

ABF genomför grundutbildning i datorkunskap i studiecirkelform för de som inte har datavana. Genom att bilda små grupper 6-8 st i varje cirkel har alla möjlighet att komma till tals och få individuell hjälp.

Introduktionskurser i Folkbildningsnätet som verktyg genom Åsa fhsk. Att tillsammans med Åsa Folkhögskola och Sörmlands länsbildningsförbund genomföra en basutbildning i flexibelt lärande för blivande ”nätpedagoger” inom handikapprörelsen.

Bakgrund
Många av handikappföreningarnas medlemmar riskerar att hamna i ett utanförskap när det gäller den nya tekniken.
Alltfler verksamheter hänvisar till datatekniken som banker m.fl.
Kunskaperna i datorkunskap är också skiftande, en del har aldrig använt en dator och det finns också en rädsla för datorer.
Eftersom många inte heller har dator hemma kan ABF erbjuda möjligheter att i de lokala ABF-organisationerna i Sörmland låna datorer.
Handikapprörelsen måste också lära sig använda digital teknik och nätverk för att bedriva intressepolitik i framtiden.

Mål
Att funktionshindrade ska få samma förutsättningar som andra samhällsmedborgare att använda den moderna kommunikationsteknologin.

1. ABF erbjuder och genomför grundutbildning i datorkunskap för de som inte har datorvana.

2. Att genomföra 3-4 inspirationstillfälle för att visa på möjligheter samt inventera IT-kunskap och behov.

3. Att informera och förankra projektets idé och att använda folkbildningsnätet som verktyg.

4. Genomföra introduktion och utbildning i folkbildningsnätet och FC i samverkan med Åsa Folkhögskola.

5. Genomföra baskurs i flexibelt lärande för ”nätpedagoger” och administratörer.

 

Uppgifter
Organisation med huvudansvar: ABF Sörmland
Medsökande organisation/-er: Handikappföreningarna Sörmland,  Åsa Folkhögskola
Projektnamn: Digitalt lärande i nätverk
Projektledare: Helge Andersson, Telefon: 016-13 87 89, E-post: helge@hsod.se