Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Demokrati stavas Vi!

En blogg och ett studiematerial är för DIG som jobbar med ungdomsgrupper, demokratiska processer samt film som verktyg.

Deltagarna, filmen, videokameran, weben, övningar och metoder har varit några av de många verktygen man har jobbat med. Nya plattformar har testats, hierarkier har trotsats. Att göra det ofärdiga, utveckla och anpassa metoderna, som i sig skapar oväntade möten har varit kärnan i det som utvecklat projektet till vad det blivit.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2011

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.