Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Demokrati och styrelseskick på nätet

Huvudsyftet för projektet var att införa nätet som ett komplement till cirklarna i kontakttolkutbildning.

Demokrati och styrelseskick på nätet

 

ABF har sedan länge bedrivit kontakttolkutbildningar och det fanns ett stort intresse för blivande tolkar att delta i verksamheten. På grund av den begränsade tillgänglighetenIdag fanns det tyvärr olika hinder för många språkintresserade att delta i dessa utbildningar.  

Genom projektet ville man pröva nya arbetsformer och inventera vilka kursmoment som var lämpligast att använda på nätet.

Flexlär 2009 - Introduktionsprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.