Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Demokratiprojekt

Visar 15 av 34 träffar på Demokratiprojekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Second life - en ny folkbildningsvärld

  SV Uppvidinge med samarbetspartners vill genom projektet utveckla metoder för att introducera och inspirera människor som idag inte är aktiva inom IT och den digitala miljön i en ny värld Second Life.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-03-15 Skapad:2007-10-15
 2. Artikel

  Demokrati och styrelseskick på nätet

  Huvudsyftet för projektet var att införa nätet som ett komplement till cirklarna i kontakttolkutbildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-19
 3. Demokrati stavas Vi!

  En blogg och ett studiematerial är för DIG som jobbar med ungdomsgrupper, demokratiska processer samt film som verktyg.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-24 Skapad:2014-03-25
 4. VoteIT

  VoteIT är ett nätbaserat verktyg för att hålla beslutsmöten över nätet. Inriktningen är mot föreningsmöten som årsmöten och styrelsemöten med den skillnaden att möten i VoteIT förväntas ske över längre tid där deltagarna tittar förbi någon gång om dagen under mötets gång för att säga sin mening, lägga förslag och rösta i olika frågor.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-10-06
 5. Artikel

  Demokrati - Generationsmöten - Mentorskap

  PROs folkhögskola som sett behovet av en förbättrad representativ demokrati, utvecklade en projektidé om hur äldre med politisk erfarenhet skulle kunna vara stöd, bollplank, mentor för en ung människa på väg in i politiskt arbete

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26
 6. Artikel

  Lokalt It-centra - IT som ett demokrativerktyg - baserat på Linux

  FS i Västmanland och Uppsala län vill öka kunskaperna om IT för att stärka demokratin

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-12-14
 7. Artikel

  Virtuell skola för invandrare

  Varför är invandrare är underrepresenterade i högre studier? En orsak har varit högskolornas behörighetsregler.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26
 8. Artikel

  E-demokrati

  ABF Stockholm presenterar sin projektbeskrivning och fortlöpande rapporter i sitt CFL-projekt kring den digitala klyftan E-demokrati

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 9. Artikel

  DISK - Digital integration genom Internet, Samarbete och Kommunikation

  ABF Sydhalland presenterar sin projektbeskrivning och rapporterar löpande om sitt CFL-projekt kring digitala klyftan - DISK

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 10. Artikel

  Digitalt lärande i nätverk

  ABF i Sörmland vill i samverkan med Handikappföreningarna Sörmland utveckla en modell som kan bidra till att minska det digitala utanförskapet för funktionshindrade och medlemmar inom handikapprörelsen

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 11. Artikel

  Flex med lokalt stöd

  Virtuella lärgemenskaper i samspel med en lokal stödjande infrastruktur är gemensamt kännetecken för Brunnsviks utvecklingsprojekt för att minska digitala klyftor.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-12-11
 12. Artikel

  Broar över den digitala klyftan

  Folkbildningsföreningen i Malmö syftar till kunskapsutveckling om fria programvaror och om tillgängliga göra dessa i föreningslivet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 13. Artikel

  Folkbildningen skapar e-demokrati i glesbygden

  Att arbeta med behovsanpassade datorstudier. Dvs via Folkhögskolan, Lärcentrum och Move-IT Gotland-projektet inventera varje deltagares intresse och behov för den digitala världen. Därefter försöka tillgodose dessa.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 14. Artikel

  Digital delaktighet – en demokratifråga

  Vi vill utveckla metoder för att visa på möjligheter för nya användare att få del av det digitala utbudet och att folkbildningen är en viktig aktör då det gäller att hos den gruppen öka de digitala kunskaperna och färdigheterna. Det gäller att nå dessa människor i situationer när de känner att motivationen är hög för att hämta in den nya tekniken.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 15. Artikel

  Digital delaktighet i Kalmar län

  Länsbildningsförbundet i Kalmar gör en satsning på att många invånare ska bli digitalt delaktiga

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15