Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

CSN - strukturellt hinder

En film producerad av Röda korsets folkhögskola.

Filmen belyser brister i regelverket kring studiestöd och hur det påverkar människor som kommer till Sverige och behöver studera för att vidareutbilda sig och få jobb.