Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Arbetet med temasidan Omställning

Bodil Alvarsdotter som sitter i redaktionen för Resurssidorna är den som tagit fram temasidan om Omställning. Här några frågor till henne om arbetet:

 
bild på temasida-omställningVarför gjordes temasidan?
Det började med att vi fick ett mejl från en lärare på Hola Folkhögskola. Hon berättade att de haft Stellan Tengroth, författaren till boken Tillväxt till döds, på besök, och hade förslag på material som vi kunde använda på Resurssidorna.
I och med detta föddes tanken på en temasida om omställningsbegreppet och att samla resurser om detta som kan vara användbara i undervisning. Och från tanke till handling är det aldrig långt! Jag djupdök genast ned i detta oerhört intressanta ämne.
 
Vad är egentligen omställning?
Jorden har begränsningar, men vårt levnadssätt tar inte hänsyn till dessa. När man talar om omställning handlar det främst om att vi måste göra oss oberoende av fossila bränslen och att öka den ekologiska hushållningen.

Vi måste helt enkelt se över hur vi tar oss runt och hur vi konsumerar. Jag tycker att ordet omställning fungerar bra när det sätts in i sitt sammanhang. En omställning är något som kräver en förändring av människan och det är en grundläggande idé – omställningen måste ske på alla nivåer.
 
Hur görs urvalet till temasidan?
Jag har försökt att hitta material som kan vara användbart på många olika nivåer, eftersom studier i folkbildningen kan se ut på många olika sätt. En del material har jag fått via tips. Det mesta är svenskt material och det ska vara gratis. Allt är förstås källkritiskt granskat.
 
 b alvarsdotterVad har du lärt dig i arbetet med temasidan?
Massor! Det finns så mycket pedagogiskt, bra material som inte krånglar till det. Jag har framför allt lärt mig att ekonomisk tillväxt är ett förlegat samhällssystem och att det vill till något nytt.

Jag blev exempelvis fullkomligt uppslukad av filmerna The story of stuff. Jag tror faktiskt att min syn på konsumtion förändrades grundligt och förhoppningsvis för alltid.
 
Har du några tips till de som ska arbeta med temasidan i sin undervisning?
Temasidan är ju tänkt att inspirera och vägleda till intressant material oavsett vilken kurs man arbetar med.

Att sedan själv bilda sig en uppfattning om materialet är förstås viktigt. Att titta igenom filmer och förbereda frågor till exempel.
 
Jag är jätteimponerad av Färnebo Folkhögskolas deltagares filmer under temat Förändring är möjlig. Dessa har också färdiga diskussionsfrågor som kan användas med eller utan filmerna.

 

Tyvärr har det varit svårt att hitta material på lätt svenska. Jag tar gärna emot tips på sådana om de finns!