Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkhögskolornas arbete för mångfald och inkludering

Den 21 mars 2015 är det Folkhögskolans dag. Vi har tagit fram ett par korta filmer på temat Mångfald och inkludering. Använd dem för diskussion och inspiration, på Folkhögskolans dag eller vid något annat tillfälle.

Folkhögskolornas arbete för mångfald och inkludering

Just nu genomsyras samhället och världen av många stora diskussioner och händelser som rör mångfald, demokrati, extremism och utanförskap.

 

Folkhögskolorna är en viktig aktör för mångfald och inkludering. Därför ser vi Folkhögskolans dag som ett utmärkt tillfälle att lyfta skolornas roll och arbete för ett inkluderande samhälle.

 

Använd er gärna av mångfaldstemat som en del eller ett övergripande tema för Folkhögskolans dag. Eller anordna ett seminarium kring dessa frågor. 

 

Hur kan filmerna användas?

Använd dem som underlag för en diskussion om vad som gör folkhögskolan till en bra miljö för mångfald och inkludering.

Diskutera hur ni kan arbeta på er folkhögskola, tillsammans med lokalsamhället, andra organisationer eller politiker... Hur kan vi förändra och påverka? Vilka möjligheter har vi att arbeta för mångfald, för inkludering? Vilka goda exempel har vi som vi kan lyfta?

 

Filmer (se menyn här till vänster)

  • Hur kan folkhögskolorna arbeta för mångfald och inkludering? Röster från tre folkhögskolor om varför folkhögskolan är viktig för att skapa medvetenhet kring mångfald och inkludering. (9:02) 
  • Tillsammansskapet. Ideella grupper och föreningar arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället. (5:24)
  • "Viktigt att stå upp tillsammans". Alexander Bengtsson från Expo diskuterar kring det mångkulturella samhällets utmaningar. (3:53)
  • "CSN - strukturellt hinder" - en film producerad av Röda korsets folkhögskola. Filmen belyser brister i regelverket kring studiestöd och hur det påverkar människor som kommer till Sverige och behöver studera för att vidareutbilda sig och få jobb. (9:44)
  • Fyra berättelser. Deltagare på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg har gjort en film om migration. (10:03)
  • "Vi förändrar världen man to man" - Alice Bah Kuhnke möter folkhögskoledeltagare och personal på Tollare folkhögskola och berättar om sin syn på hur man förändrar världen. (14:02)