Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ame rome sam!

Innehållet i lärresursen är framtaget under 2013 av en grupp romer på Skarpnäcks folkhögskola i samarbete med några av skolans lärare.

Ame rome sam!

I korta filmer möter du olika romer som delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och tankar. Du får veta en del av allt det positiva med att vara rom, och du får också veta en del om romsk historia och kultur. Du hittar korta texter med bilder, matrecept och en quiz där du kan kolla vad du själv vet om romsk kultur och historia.

Lärresursen innehåller många länkar till fördjupande och breddande material.Materialet är gjort för vuxna, men passar även för ungdomar. I metodhandledningen hittar du tips om hur lärresursen kan användas i olika pedagogiska sammahang. Materialet passar bra som igångsättning i olika arbeten kring fördomar, polarisering och utanförskap.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.