Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Arkiv - IT-projekt

Visar 15 av 81 träffar på Arkiv - IT-projekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Second life - en ny folkbildningsvärld

  SV Uppvidinge med samarbetspartners vill genom projektet utveckla metoder för att introducera och inspirera människor som idag inte är aktiva inom IT och den digitala miljön i en ny värld Second Life.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-03-15 Skapad:2007-10-15
 2. Artikel

  Arbetet med temasidan Omställning

  Bodil Alvarsdotter som sitter i redaktionen för Resurssidorna är den som tagit fram temasidan om Omställning. Här några frågor till henne om arbetet:

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-20 Skapad:2011-01-19
 3. Webbsida

  Föreningteknik

  Lär dig de grundläggande om föreningsteknik

  Uppdaterad:2019-02-04 Skapad:2012-12-12
 4. Artikel

  När den digitala klyftan blivit en avgrund

  Hampnäs folkhögskolas projekt vänder sig till en mycket eftersatt grupp när det gäller flexibelt lärande, de förståndshandikappade.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-20 Skapad:2007-10-16
 5. Webbsida

  Vår förening - i morgon?

  Sverige är ett föreningstätt land men många föreningar upplever idag problem med återväxt och därmed utveckling. Här presenteras ett studiematerial som kan bidra till att vitalisera diskussionen om föreningens framtid.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-12 Skapad:2009-11-04
 6. Artikel

  Antirasistisk projektledarkurs

  Scouten Emelie Nordell förverkligade sitt engagemang mot rasism och främlingsfientlighet genom att delta i en antirasistisk projektledarkurs. Ett samarbete mellan Vindelns folkhögskola och organisationen Expo.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2012-05-16
 7. Artikel

  Flexibelt lärande i den sociala ekonomin

  Projektet syftar till en lokal och regional utveckling genom att i samarbete med Piteå kommun vidareutveckla och testa metoder för folkbildningens flexibla lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-05
 8. Artikel

  Entreprenörskap och flexibelt lärande inom social ekonomi på landsbygden

  Syftet med projektet var att underlätta integrering av nya svenskar och svenskar utan full ekonomisk försörjning i det svenska lokalsamhället genom samarbete inom den sociala ekonomin.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-11
 9. Artikel

  Demokrati och styrelseskick på nätet

  Huvudsyftet för projektet var att införa nätet som ett komplement till cirklarna i kontakttolkutbildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-19
 10. Artikel

  CSN - strukturellt hinder

  En film producerad av Röda korsets folkhögskola.

  Uppdaterad:2015-05-13 Skapad:2015-02-26
 11. Artikel

  "Seniordata" för Ivan & Vanja

  ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande

  Källa:

  Uppdaterad:2014-12-10 Skapad:2007-10-09
 12. Artikel

  Interaktiv folkhögskolekurs "Vincent"

  Projekt att skapa ett nätverk i Sverige av folkhögskolor, som arbetar med Vincent - ett interaktivt utvecklingsprogram för små företag.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-04-18
 13. Artikel

  Minska världen

  Projektets syfte är att bli mer omvärldsorienterad, med hjälp av modern IT-teknik. Här ryms uppgifter som passar såväl lärare som studerande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-09
 14. Artikel

  Människa och samhälle

  ITiS-processen syftar till att fördjupa lärarnas och deltagarnas kunskaper i datahantering, utveckla IKT-inslaget i MoS-ämnet samt utveckla våra arbetsmetoder när det gäller problembaserat lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-17
 15. Artikel

  Demokrati - Generationsmöten - Mentorskap

  PROs folkhögskola som sett behovet av en förbättrad representativ demokrati, utvecklade en projektidé om hur äldre med politisk erfarenhet skulle kunna vara stöd, bollplank, mentor för en ung människa på väg in i politiskt arbete

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26