Sökträffar på Arkiv - IT-projekt

Visar 15 av 28 träffar på Arkiv - IT-projekt

Sortera på:
 1. Artikel

  När den digitala klyftan blivit en avgrund

  Hampnäs folkhögskolas projekt vänder sig till en mycket eftersatt grupp när det gäller flexibelt lärande, de förståndshandikappade.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-20 Skapad:2007-10-16
 2. Artikel

  "Seniordata" för Ivan & Vanja

  ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande

  Källa:

  Uppdaterad:2014-12-10 Skapad:2007-10-09
 3. Artikel

  Minska världen

  Projektets syfte är att bli mer omvärldsorienterad, med hjälp av modern IT-teknik. Här ryms uppgifter som passar såväl lärare som studerande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-09
 4. Artikel

  Människa och samhälle

  ITiS-processen syftar till att fördjupa lärarnas och deltagarnas kunskaper i datahantering, utveckla IKT-inslaget i MoS-ämnet samt utveckla våra arbetsmetoder när det gäller problembaserat lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-17
 5. Artikel

  Folkbildning med http://www.demokrati-delaktighet-etik

  SISU Blekinge framhåller idrotten som en viktig part i den snabba IT-utvecklingen

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-01-15
 6. Artikel

  Äldreprojektet

  Stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26
 7. Artikel

  Folkbildning och diakoni i glesbygd

  SKS i västra Sverige förenar glesbygdsperspektiv med modern IT-teknik

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-12-14
 8. Artikel

  IT-BONDEN I SMÅLAND

  Vi har funnit att distansutbildning är en möjlighet att ge lantbrukare bättre möjligheter att delta i utbildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26
 9. Artikel

  IT-stödd byaskola

  FS i Västerbotten sprider IT till byastugor

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-04-23
 10. Artikel

  Landsbygdsutveckling

  Studieförbundet Vuxenskolan i Östersund (SV) startade projekt ”Landsbygdsutveckling”. Målet var att höja kompetensen och samarbetsförmågan i landsbygd.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26
 11. Artikel

  Local and global net

  IT genom byagrupper i glesbygd, ett projekt från Studiefrämjandet i Örebro-Värmland

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-02-15
 12. Artikel

  ÖFL för glesbygdsboende

  TBV Värmland ger genom projektet möjlighet till kompetensutveckling för glesbygdsboende

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-03-08
 13. Artikel

  ÖFL med landsbygdsgrupper – Potatisplantan

  Sverigefinska folkhögskolans projekt vänder sig till landsbygdsbefolkningen i Haparanda

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-11-24
 14. Artikel

  Öppet och flexibelt lärande för korttidsutbildade och glesbygdsboende

  SKS Gävleborg skapar möjlighet för glesbygdsbefolkning att lära sig mer om datorn.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-11-24
 15. Artikel

  Jämställdhet ur ett maktperspektiv

  Kursdeltagarna har kartlagt sina organisationer/verksamheter och formulerat visioner, mål och strategier för ett jämställdhetsarbete.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26