Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Eures - den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet.

Eures - Eures vänder sig både till arbetssökande som är intresserade av att flytta till ett annat land för att arbeta eller studera och till arbetsgivare som vill rekrytera personal utomlands.

Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar - är ett samarbetsforum som skapats av de offentliga arbetsförmedlingarna. Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer deltar också i samarbetet