Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Previas handbok för ett bättre arbetsliv

Uppdaterad handbok för ett bättre arbetsliv är gratis och går att beställa eller så kan du ladda ner den från sidan.

Previas handbok för ett bättre arbetsliv

Previa är ett företag som arbetar inom företagshälsa. De arbetar tillsammans med privata företag och offentliga verksamheter. Målet är att skapa sunda och lönsamma arbetsplatser där chefer, ledare och medarbetare trivs och presterar.