Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som ansvarar för att ta fram regler för hur en bra arbetsmiljö ska vara. Informationen finns på 31 olika språk.

Arbetsmiljöinspektionen har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. En lättläst version finns

Missa inte Checklistorna och Kunskapssammanställningarna.