Sökträffar på Arbete och arbetsmarknad

Visar 15 av 151 träffar på Arbete och arbetsmarknad

Sortera på:
 1. Video

  Vuxenkurs för slackers

  Att sakna utbildning, arbete, bostad och framtidsdrömmar är vardag för några unga vuxna vi här möter. För att komma igång med vuxenlivet och hitta mål går de unga en jobbförberedande kurs. Under kursens gång möter de jämnåriga, delar erfarenheter och får nya vänner, samtidigt som de lär sig konsten att söka jobb effektivt. Lärarna försöker inspirera till framtidsdrömmar och nya förhållningssätt. Kursdeltagarna får träna praktiska saker som bemötande, fast handslag och hur de ska göra för att väcka intresse vid arbetsintervjuer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-09 Skapad:2016-06-08
 2. Video

  Second class

  Gästarbetare kommer från Östeuropa för att arbeta i Västeuropa. I fokus står en grupp litauiska män som reser till Sverige för att rensa skog i Norrland. Hur ser deras livsvillkor och drömmar ut?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-09 Skapad:2015-05-18
 3. Ljud

  Jobba, sova, dö : Jobb i förändring

  Arbetet har förändrats mycket under de senaste hundra åren och just nu förändras det snabbare än någonsin. Framtiden är här och robotarna tar över allt mer av vårt jobb. Samtidigt skapar den nya tiden nya typer av yrken. Vi fördjupar oss i hur arbetet, och synen på arbetet, förändras i takt med att samhället och tekniken utvecklas.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-08 Skapad:2017-07-10
 4. Ljud

  Jobba, sova, dö : En högre mening

  Drivkraften i arbetet kan vara att tjäna pengar, göra karriär eller få status. Men det finns också en grupp människor som arbetar för ett högre syfte, där arbetet leder till en godare sak, bortom en själv. Vi tar reda på hur sådana arbeten kan se ut och varför vissa har en djupare mening i arbetet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-08 Skapad:2017-07-10
 5. Ljud

  Jobba, sova, dö : Barnen och jobbet

  Barn har både vilda och realistiska drömmar om framtida jobb. Men yrkesvalen är inte så fria som vi kanske tror utan styrs bland annat av kön och bakgrund. Och trots alla valmöjligheter är det fler barn som väljer samma väg som sina föräldrar idag, än vad det var för 30 år sedan.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-08 Skapad:2017-07-10
 6. Ljud

  Jobba, sova, dö : Utanför

  Efter att Johan gick in i väggen gjorde han en lista på vad som var viktigt i livet. Arbete kom väldigt långt ner och han strävar inte efter ett vanligt lönearbete. Elisabet blev sjuk av stressen över att inte ha något arbete. Efter tio år har hon nu fått en coach, struktur och bättre självförtroende. Hör deras berättelser om att stå utanför arbetsmarknaden.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-08 Skapad:2017-07-10
 7. Ljud

  Jobba, sova, dö : Effektiviteten

  Vi producerar allt mer på kortare tid i samhället. Fortfarande jobbar vi dock mycket i faktisk tid. Är det bra eller borde vi kunna jobba mindre i takt med produktivitetshöjningen?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-08 Skapad:2017-07-10
 8. Ljud

  Jobba, sova, dö : Växla upp och ner

  Många som arbetar tycker det är svårt att få balans mellan arbete och fritid. En del löser ekvationen genom att arbeta mindre och sänka sina omkostnader. Andra gör tvärt om och gör arbetet till en livsstil där arbete och fritid inte går att skilja åt. Möt familjen Gustavsson-Quist som bestämt sig för att ta ledigt ifrån jobbet i två år och leva så billigt som möjligt. Och Sigge Bilajbegovic som vill bli miljardär och jobbar nästan alla sina vakna timmar.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-08 Skapad:2017-07-10
 9. Ljud

  Jobba, sova, dö : Ett avskytt arbete?

  Att arbeta med något som andra tycker är moraliskt fel - hur är det? Och vad är egentligen ett moraliskt riktigt val av arbete? Vi träffar personer från två avskydda branscher och filosoferar kring vad som är rätt och fel när det gäller yrkesval.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-08 Skapad:2017-07-10
 10. Ljud

  Jobba, sova, dö : Alla dessa möten

  Vi tenderar att lägga allt mer av vår arbetstid på möten. Ändå är kunskapen om vad som skiljer ett bra möte från ett dåligt låg. Vi tittar närmare på den svenska möteskulturen. Hur beter vi oss på möten? Varför har vi dem? Vad skiljer ett bra möte från ett dåligt?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-08 Skapad:2017-07-10
 11. Video

  När barnet blev barn : Det arbetande barnet

  Barn har arbetat i alla tider; inom jordbruket, hantverket och senare inom industrin. Barnens insats var avgörande för att man skulle få mat på bordet i de allra flesta hem. Att barnen skulle delta i arbetet var en självklarhet och arbetet ansågs dessutom fostrande och nyttigt, barnen skulle lära sig att veta hut. Lättja sågs som en dödssynd. Genom att vara tillsammans med de vuxna lärde sig barnen vuxenlivets arbetsuppgifter. När den allmänna folkskolan infördes i Sverige på 1840-talet protesterade många föräldrar mot att barnen genom att gå i skolan inte längre kunde bidra till familjens försörjning.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-05-18
 12. Ljud

  Bildningsbyrån - Kina : Mellan höghus och soptipp

  Meiling lämnade sitt hem i Sichuan för elva år sedan och flyttade med man och barn till Peking. Nu är barnen utflugna och Meiling och hennes man bor i ett rum och kök i ett fattigt och skräpigt förortsområde. Väggar och golv är av cement, det är mörkt och trångt och lika kallt inne som ute på gatan. Meilings man är byggnadsarbetare. Själv går hon ibland hem till familjer och städar, det är det enda hon kan. Meiling och maken sparar pengar för att en dag kunna återvända till Sichuan. Varje år lägger hon också undan en summa pengar till sina föräldrar, som bor på landsbygden och inte har någon pension. För en utomstående kan det se ut som om Meiling lever ett väldigt hårt liv, men hon visar ingen bitterhet, ingen sorg eller skam. Hon är glad och öppenhjärtig och visar upp det hon har med stolthet. Meiling är en av 250 miljoner migrantarbetare som trots låga löner och lågt anseende har spelat en viktig roll för uppbyggnaden av det nya Kina.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-05-30
 13. Ljud

  Bildningsbyrån - integration : Trög arbetsmarknad

  Statistik visar att det i genomsnitt tar sju år för en invandrare att få jobb i Sverige. Det är en heterogen grupp, många är välutbildade medan andra är analfabeter och i princip helt saknar utbildning. Att lära sig svenska är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden men det forskare och branschfolk främst lyfter fram som viktigt är att kunna avgöra hur utländska utbildningar och erfarenheter stämmer överens med svenska förhållanden. En särskilt utsatt grupp är utomeuropeiska barn som kommer till Sverige när de är mellan 10 och 14 år. Knappt hälften av dem lyckas bli behöriga till gymnasieskolan och frågan är hur de ska klara sig när skoltiden är slut och de ska ut på arbetsmarknaden. Vi träffar bland andra Åsa Olli Segendorf, en av forskarna bakom rapporten "Sysselsättning för invandrare", Lena Nekby, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Zahra Saboori, iransk matematiklärare som trots gedigen utbildning och lång erfarenhet inte fått något jobb i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2011-10-05
 14. Ljud

  Bildningsbyrån - integration : Etableringslotsar

  Det tar idag ofta lång tid för invandrare att komma in på den svenska arbetsmarknaden, inte sällan så länge som sju eller nio år. I december 2010 infördes ett nytt system med så kallade etableringslotsar som ska hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden, antingen till ett riktigt jobb eller en praktikplats, eller till en utbildning. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etableringslotsarna men tanken är att olika myndigheter ska samarbeta. Det går dock ganska trögt och väldigt många nyanlända får fortfarande gå till kommunens socialkontor för att söka bidrag. Vi träffar bland andra Faten Nilsson som driver ett av de många nybildade lotsföretag som finns runt om i Sverige. Faten kommer själv från Libanon och var inom sin tidigare anställning Sveriges bästa jobbcoach för invandrare.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2011-10-12
 15. Video

  Hotellpraktikanterna : Välkomna till verkligheten

  Efter att ha installerat sig får nu praktikanterna på allvar känna på hur tufft det är att arbeta på ett hotell och vilka krav som ställs på dem. Filip försover sig för andra gången och ställs inför ett ultimatum. Carl-Martin byter konferensavdelningen mot städning av hotellrum - är han beredd att skita ner sig för att visa att han är av det rätta hotellchefsvirket? Jasmin får lämna sin plats i receptionen för att städa och chockas av vad hon får se. Alexander går i simultanskola för att lära sig att blanda drinkar, prata med hotellgäster och ta betalt samtidigt. Oscar och Filip möts i en kockduell - vem lagar den godaste varmrätten? Kökschefen Johan tar hjälp av en kollega från ett annat hotell för att bedöma. Del 2 av 5.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2011-01-26