Sökträffar på Arbete och arbetsmarknad

Visar 15 av 149 träffar på Arbete och arbetsmarknad

Sortera på:
 1. Video

  När barnet blev barn : Det arbetande barnet

  Barn har arbetat i alla tider; inom jordbruket, hantverket och senare inom industrin. Barnens insats var avgörande för att man skulle få mat på bordet i de allra flesta hem. Att barnen skulle delta i arbetet var en självklarhet och arbetet ansågs dessutom fostrande och nyttigt, barnen skulle lära sig att veta hut. Lättja sågs som en dödssynd. Genom att vara tillsammans med de vuxna lärde sig barnen vuxenlivets arbetsuppgifter. När den allmänna folkskolan infördes i Sverige på 1840-talet protesterade många föräldrar mot att barnen genom att gå i skolan inte längre kunde bidra till familjens försörjning.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-05-18
 2. Ljud

  Bildningsbyrån - Kina : Mellan höghus och soptipp

  Meiling lämnade sitt hem i Sichuan för elva år sedan och flyttade med man och barn till Peking. Nu är barnen utflugna och Meiling och hennes man bor i ett rum och kök i ett fattigt och skräpigt förortsområde. Väggar och golv är av cement, det är mörkt och trångt och lika kallt inne som ute på gatan. Meilings man är byggnadsarbetare. Själv går hon ibland hem till familjer och städar, det är det enda hon kan. Meiling och maken sparar pengar för att en dag kunna återvända till Sichuan. Varje år lägger hon också undan en summa pengar till sina föräldrar, som bor på landsbygden och inte har någon pension. För en utomstående kan det se ut som om Meiling lever ett väldigt hårt liv, men hon visar ingen bitterhet, ingen sorg eller skam. Hon är glad och öppenhjärtig och visar upp det hon har med stolthet. Meiling är en av 250 miljoner migrantarbetare som trots låga löner och lågt anseende har spelat en viktig roll för uppbyggnaden av det nya Kina.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-05-30
 3. Ljud

  Bildningsbyrån - integration : Trög arbetsmarknad

  Statistik visar att det i genomsnitt tar sju år för en invandrare att få jobb i Sverige. Det är en heterogen grupp, många är välutbildade medan andra är analfabeter och i princip helt saknar utbildning. Att lära sig svenska är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden men det forskare och branschfolk främst lyfter fram som viktigt är att kunna avgöra hur utländska utbildningar och erfarenheter stämmer överens med svenska förhållanden. En särskilt utsatt grupp är utomeuropeiska barn som kommer till Sverige när de är mellan 10 och 14 år. Knappt hälften av dem lyckas bli behöriga till gymnasieskolan och frågan är hur de ska klara sig när skoltiden är slut och de ska ut på arbetsmarknaden. Vi träffar bland andra Åsa Olli Segendorf, en av forskarna bakom rapporten "Sysselsättning för invandrare", Lena Nekby, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Zahra Saboori, iransk matematiklärare som trots gedigen utbildning och lång erfarenhet inte fått något jobb i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2011-10-05
 4. Ljud

  Bildningsbyrån - integration : Etableringslotsar

  Det tar idag ofta lång tid för invandrare att komma in på den svenska arbetsmarknaden, inte sällan så länge som sju eller nio år. I december 2010 infördes ett nytt system med så kallade etableringslotsar som ska hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden, antingen till ett riktigt jobb eller en praktikplats, eller till en utbildning. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etableringslotsarna men tanken är att olika myndigheter ska samarbeta. Det går dock ganska trögt och väldigt många nyanlända får fortfarande gå till kommunens socialkontor för att söka bidrag. Vi träffar bland andra Faten Nilsson som driver ett av de många nybildade lotsföretag som finns runt om i Sverige. Faten kommer själv från Libanon och var inom sin tidigare anställning Sveriges bästa jobbcoach för invandrare.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2011-10-12
 5. Video

  Hotellpraktikanterna : Välkomna till verkligheten

  Efter att ha installerat sig får nu praktikanterna på allvar känna på hur tufft det är att arbeta på ett hotell och vilka krav som ställs på dem. Filip försover sig för andra gången och ställs inför ett ultimatum. Carl-Martin byter konferensavdelningen mot städning av hotellrum - är han beredd att skita ner sig för att visa att han är av det rätta hotellchefsvirket? Jasmin får lämna sin plats i receptionen för att städa och chockas av vad hon får se. Alexander går i simultanskola för att lära sig att blanda drinkar, prata med hotellgäster och ta betalt samtidigt. Oscar och Filip möts i en kockduell - vem lagar den godaste varmrätten? Kökschefen Johan tar hjälp av en kollega från ett annat hotell för att bedöma. Del 2 av 5.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2011-01-26
 6. Video

  Hotellpraktikanterna : Examen - vem vinner?

  Många av praktikanterna har kämpat hårt och konkurrensen om traineeplatsen är stor. Vem av de nio får återvända till hotellet som anställd? Ungdomarna gör sig i ordning inför examenslunchen, där vinnaren ska avslöjas. Det blir känsloladdat när flera av handledarna och praktikanterna håller tal till varandra om tiden som varit. Hotellchefen Marcus avslöjar vinnaren. Del 5 av 5.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2011-02-16
 7. Video

  UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning : Arbetslivs- och samhällsetik

  Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius är ordförande för LO, TCO respektive Saco. Här berättar de om sin syn på arbetslivs- och samhällsetik och fackets behov av etiskt kritiskt tänkande. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-14 Skapad:2016-11-21
 8. Video

  UR Samtiden - Släktforskardagarna 2015 : Torpare, statare och backstugusittare

  Kalle Bäck är professor i historia och har skrivit mycket om de "små" människornas vardagsliv. Här berättar han om torpare, statare och backstugusittare, hur de levde, försörjde sig och varför de till sist försvann. Kalle Bäck berättar om den omvandling som Sverige gick igenom från mitten av 1800-talet och till mitten av 1900-talet. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 30 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-14 Skapad:2015-11-04
 9. Video

  UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter : Mot mer jämställda livslöner

  Lönestatistik visar att män idag har 16 procent högre livslön jämfört med kvinnor. I reda pengar gör det 2 800 000 kronor, vilket inte är några småsummor, påpekar ekonomen Lena Granqvist från SACO. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-13 Skapad:2017-04-11
 10. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2016 : Tio tankar om arbete

  Bodil Jönsson berättar om sin bok "Tio tankar om arbete" där hon skärskådar arbetets plats i livet. Förr var det en livsnödvändighet, nu är det knutet till den så kallade arbetslinjen och framöver kommer vi kanske att utföra allt arbete i samspel med robotar. Inspelat den 22 september 2016 på Bokmässan i Göteborg. Arrangör: Brombergs Bokförlag.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-17 Skapad:2016-10-28
 11. Video

  UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Genus och arbetsmiljö

  I stället för att prata om kvinnors arbetsmiljö bör vi studera arbetsplatsen ur en mer generell synvinkel, påpekar professor Annika Härenstam. Om vi bara fokuserar på kvinnors arbetsmiljö så riskerar vi att individualisera förklaringar och skylla på att kvinnor är för ambitiösa när de mår dåligt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-11 Skapad:2016-09-07
 12. Video

  UR Samtiden - Social Innovation Summit : Social innovation för tillväxt och jobb

  Leonardo Quattrucci är policyrådgivare till ledningen av EU-kommissionens tankesmedja och specialiserar sig på framtidens arbetsmarknad och institutionell innovation. Här talar han om vikten av social innovation för att skapa tillväxt och jobb i Europa. Inspelat den 26 oktober 2016 på Slagthuset, Malmö. Arrangör: Malmö högskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-04 Skapad:2016-12-16
 13. Video

  Londons nattarbetare

  Följ med ut i Londonnatten och se hur några av stadens invånare hjälper andra. Vi möter bland andra Kara som är hjälparbetare på ett natthärbärge, Joanna som arbetar natt på restaurang och Jamie som levererar blod till sjukhus. En livsavgörande insats för väntande patienter. Här berättar de om fördelen med att vara vaken på natten, om stillheten och känslan av att ha staden för sig själv.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-07 Skapad:2016-10-03
 14. Video

  Second class

  Gästarbetare kommer från Östeuropa för att arbeta i Västeuropa. I fokus står en grupp litauiska män som reser till Sverige för att rensa skog i Norrland. Hur ser deras livsvillkor och drömmar ut?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-01 Skapad:2015-05-18
 15. Video

  Med på jobbet : Hos bonden

  Vad gör en bonde på jobbet? Naomi följer med bonden Katarina under en dag på bondgården. Katarina visar ladugården med korna och förklarar hur kossorna mjölkar sig själva med en mjölkrobot. Naomi hjälper Katarina att mata kalvarna i hagen och undrar om Katarina städar åt korna varje dag.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-22 Skapad:2017-01-02