Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

MSB

En myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

De arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar hela hotskalan och alla risknivåer – från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.

Missa inte MSBs Kunskapsbank med analyser, statistik, erfarenheter från olyckor och kriser, databaser och annat som är användbart för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap.