Krisinformation.se

Från svenska myndigheter om olika typer av kriser, epidemier, extrema vädersituationer eller terrorism. Info och insatser och vad man kan göra själv före, under och efter en kris.

Det går även att följa Krisinformation på FaceBook eller Twittra direkt med dem.

Sidan drivs och förvaltas av Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap, MSB, men görs i samarbete mellan myndigheterna.