Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Krisinformation.se

Från svenska myndigheter om olika typer av kriser, epidemier, extrema vädersituationer eller terrorism. Info och insatser och vad man kan göra själv före, under och efter en kris.

Det går även att följa Krisinformation på FaceBook eller Twittra direkt med dem.

Sidan drivs och förvaltas av Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap, MSB, men görs i samarbete mellan myndigheterna.