Sökträffar på Alkohol- och drogpolitik

Visar 15 av 82 träffar på Alkohol- och drogpolitik

Sortera på:
 1. Ljud

  Barnaministeriet dokumentär : Pojken, pappan och drogerna

  Det var när William flyttade till en större stad som han första gången slogs av tanken att röka på. Uppflugen i en trädkoja tillsammans med två andra röker han sin första joint. Snart kommer han in i det och tar droger dagligen. Hur kan man som förälder upptäcka att ens barn använder droger och vad gör man när ens värsta misstankar är ett faktum? Och hur känns det att bli upptäckt? Föräldrar, polis, drogbehandlare och socialarbetare ger sin bild av mötet med unga som missbrukar.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-21 Skapad:2016-05-31
 2. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Internetdroger - en ökande dödsorsak

  Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-10 Skapad:2016-11-16
 3. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

  Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-10 Skapad:2016-11-16
 4. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Steroider på nätet

  Forskaren Jesper Andreasson talar om hur dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Ur ett sociologiskt perspektiv studerar han olika forum på sociala medier och ser hur diskussionen kring dopning pågår och legitimerar användandet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 5. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Regeringens syn på droger

  Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 6. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Om alkoholpåverkade vittnens förmåga

  Hur mycket minns en person som varit påverkad, och hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin Hildebrand Karlén, fil dr i psykologi, har studerat frågan och undersökt minnesbilderna om man gör en intervju direkt eller efter en vecka och om olika halter av alkohol gör skillnad. Här berättar hon om resultatet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 7. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Barn i riskmiljö för missbruk

  Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barn i missbrukarfamiljer. Barn är inte bara offer utan även aktörer som utvecklar olika strategier för att hantera situationen, säger Elisabet Näsman. Avslutningsvis berättar Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program och själv uppvuxen i en familj med missbruk, hur det är utifrån barnets perspektiv. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 8. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Ungdomars drickande och status

  Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 9. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Tillsammans mot nätdroger

  Ett sätt att hindra användandet av nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Här får vi ta del av resultatet, metoden och vilka problem som uppstod mellan postombud och de brottsbekämpande myndigheterna. Medverkande: Ulrika Viklund, projektledare Tillsammans mot nätdroger, Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, och Anna Karlsson, ANDT-samordnare. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 10. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Blandbruk av narkotiska substanser

  Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt, men narkotikaanvändandet är oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur de arbetar med blandbrukare av narkotika. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 11. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

  Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 12. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Nationella ANDT-strategin 2016-2020

  Ett panelsamtal om den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Hur ska strategin implementeras? Hur ska man arbeta? Hur ska man nå skola, fritid och ideell sektor som inte alltid läser myndighetsutskick? Medverkande: Anders Eriksson, fd projektledare Trestad 2, Farida Al-Abani, projektledare Stockholms stad, Marie Montin, samordnare Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare Socialstyrelsen, och Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten. Moderatorer: Mia Sundelin och Magnus Jägerskog. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 13. Video

  UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Kommersiell frihet vs folkhälsa

  Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-09 Skapad:2016-11-16
 14. Ljud

  Bildningsbyrån - historia : 1800-talet - supandets århundrade?

  Söp folk mer på 1800-talet än idag? Sprit och öl var en del av det vardagliga hushållet under 1800-talet men det var också då den svenska nykterhetsrörelsen uppstod, och då alkoholism började betraktas som en sjukdom. Vår reporter Anna Hammarén följer med författaren Kjell Wigers runt på Stampens kyrkogård i Göteborg, där både nykterhetsförespråkare och spritfabrikörer vilar. Hon besöker också Vin & Sprithistoriska museet i Stockholm, där det berättas om en av de butiker där kunderna under 1800-talet kunde köpa exklusiva viner och blanda sin egen sprit. Dessutom träffar vi historikern Anna Prestjan som skrivit en avhandling om den tidiga alkoholistvården.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-01 Skapad:2009-03-25
 15. Ljud

  Barnaministeriet : Tonåringar köper droger på nätet

  Det är enkelt och billigt att köpa droger via nätet. Alla är inte olagliga men kan ändå vara extremt farliga. Nätdrogerna är ett allt större problem i Sverige och flera människor har dött efter att ha använt preparat de beställt via Internet. Vi träffar Dorian, som har köpt många slags droger via nätet. Han och hans kompisar tyckte det var smidigare och billigare än att gå på krogen. I studion diskuterar kriminalinspektör Cecilia Fant från Rikskriminalen och Stefan Sparring, överläkare på Maria Ungdom i Stockholm, vad som bör göras åt problemet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-31 Skapad:2008-08-30