Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Samhälle

Visar 15 av 20 träffar på Samhälle

Sortera på:
 1. Leva och bo i Sverige

  Materialet är ett multimedialt stöd för nya svenskar. Här hittar man info om sånt som är bra att veta om som ny i landet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-11 Skapad:2011-11-30
 2. De Globala Målen - Agenda 2030 - 17 mål för en hållbar framtid

  Presentation av de 17 hållbarhetsmål som världens länder enades om i FN i september 2015. Målen ersätter de tidigare Millenniemålen och gäller för alla världens länder

  Uppdaterad:2017-02-16 Skapad:2015-12-07
 3. Vad är pengar?

  Pengar spelar en mycket viktig roll i våra liv, men vad är de egentligen? Ekonomijournalisten Andreas Cervenka försöker förklara för oss i boken "Vad är pengar - allt du velat veta om världsekonomin men inte vågat fråga om".

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-12-20 Skapad:2013-01-08
 4. Folkhögskolornas arbete för mångfald och inkludering

  Den 21 mars 2015 är det Folkhögskolans dag. Vi har tagit fram ett par korta filmer på temat Mångfald och inkludering. Använd dem för diskussion och inspiration, på Folkhögskolans dag eller vid något annat tillfälle.

  Uppdaterad:2016-12-01 Skapad:2015-02-25
 5. Inkludera mera - ett folkhögskoleprojekt med 31 skolor

  Projektet Inkludera mera handlade om att 31 folkhögskolor tillsammans arbeta der för att ta fram metoder för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Projektet genomfördes med stöd från Allmänna arvsfonden.

  Uppdaterad:2016-08-30 Skapad:2015-11-16
 6. Den hållbara verktygslådan

  Den 25 september antog FNs generalförsamling mål för den globala utvecklingen fram till 2030 med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i hela världen. Det är en utmaning för folkbildningen att utveckla och sprida kunskap om hur vi kan arbeta för att nå målen.  I den hållbara verktygslådan presenterar Susanne Hedman några kraftfulla pedagogiska verktyg som vi kan användas oss av.

  Uppdaterad:2015-11-02 Skapad:2015-02-05
 7. Lattjo drom

  Projektet hade som mål att skapa en hemsida om och för det bortglömda Romanofolket Resande. På sidan finns, fakta, historia, intervjuer, spel, lärresurser, dans och dessutom fantastisk musik från Nordic Romani Festival.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-10-22 Skapad:2014-02-07
 8. Demokrati stavas Vi!

  En blogg och ett studiematerial är för DIG som jobbar med ungdomsgrupper, demokratiska processer samt film som verktyg.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-24 Skapad:2014-03-25
 9. Tystnad - mäns våld mot kvinnor

  I nio filmer synliggör det "Tysta våldet", det våld som aldrig hörs, aldrig syns, men som allt för många upplever.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-06-14 Skapad:2011-10-13
 10. Spelet om världens framtid

  Spelet om världens framtid är en föreställning från Dramaten 26/11 2012 som lämpar sig mycket väl för diskussioner om de stora utmaningar vi står inför när det gäller ekonomi, ekologi och demokrati.

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-01-21
 11. Föreningsteknik

  Webbaserat studiematerial för den som vill veta mer om hur en förening fungerar.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-04-13
 12. Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi

  Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi, vänder sig till ungdomar och unga vuxna som är intresserade att genom olika verktyg och eget skapande få mer kunskap om vad demokrati är och kan vara ett uttryck för.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-03-31
 13. Opinionsbilda lokalt - så lyckas ni!

  Många föreningar delar samma verklighet: man vill mycket men har små resurser. Den här sajten innehåller inspirationsfilmer med människor som har lyckats nå ut med enkla medel.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-10-04
 14. VoteIT

  VoteIT är ett nätbaserat verktyg för att hålla beslutsmöten över nätet. Inriktningen är mot föreningsmöten som årsmöten och styrelsemöten med den skillnaden att möten i VoteIT förväntas ske över längre tid där deltagarna tittar förbi någon gång om dagen under mötets gång för att säga sin mening, lägga förslag och rösta i olika frågor.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-10-06
 15. Engagera flera

  Engagera flera är ett material som går på djupet kring hur föreningar och organisationer kan bli bättre på medlemsrekrytering.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-10-05