Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Samhälle

Visar 15 av 378 träffar på Samhälle

Sortera på:
 1. Webbsida

  IWD - International women's day

  Denna sidan sammanställer de olika arrangemang runt om i världen, som äger rum den 8 mars. Här finns också historik om Internationella kvinnodagen och annan information.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-20 Skapad:2007-03-02
 2. Artikel

  Arbetet med temasidan Omställning

  Bodil Alvarsdotter som sitter i redaktionen för Resurssidorna är den som tagit fram temasidan om Omställning. Här några frågor till henne om arbetet:

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-20 Skapad:2011-01-19
 3. Webbsida

  Krisinformation.se

  Från svenska myndigheter om olika typer av kriser, epidemier, extrema vädersituationer eller terrorism. Info och insatser och vad man kan göra själv före, under och efter en kris.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-20 Skapad:2009-08-07
 4. Webbsida

  Killmiddag

  Stöd och frågeställningar för att få igång samtal om manlighet. Välj; kill- pappor- eller kollegornas middag och sedan ett tema; vänskap, våld, porr eller sex och börja snacka. Finns även i engelsk version.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-20 Skapad:2016-11-08
 5. Webbsida

  Konsumentverket

  Hit kan man vända sig när man behöver råd i frågor om avtal med handeln, reklam, om varors kvalitet med mera.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-20 Skapad:2001-01-30
 6. Webbsida

  Miljöfordon.se

  Jämför olika fordons utsläpp av miljöfarliga ämnen och besvarar frågor om miljöbilsekonomi och var man hittar tankställen med miljöbränsle.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-18 Skapad:2013-06-07
 7. Webbsida

  DO - Diskrimineringsombudsmannen

  En myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-18 Skapad:2018-02-05
 8. Webbsida

  Länsstyrelserna

  Sverige består av 21 län. I varje län finns en Länsstyrelse. Länsstyrelsen ska se till att de nationella mål som regeringen beslutat genomförs.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-18 Skapad:2005-11-06
 9. Artikel

  Medveten konsumtion

  White Monday är ett motdrag till handelns Black Friday, en kampanj som vill lägga fokus på återanvändning och få oss att fundera över vårt sätt att konsumera och leva. Idéer och information om en mer medveten konsumtion hittar du här. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-15 Skapad:2018-11-15
 10. Webbsida

  Sveriges kommuner och landsting

  Här hittar du fakta om hur många kommuner och regioner som finns och hur de styrs.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-14 Skapad:2006-10-16
 11. Webbsida

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

  En myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-14 Skapad:2009-04-20
 12. Artikel

  Koll på pengarna

  Att ha koll på sin egen ekonomi är en avgörande faktor för att vuxenlivet ska fungera. Fakta och verktyg finns på nätet för den som vill veta mer.  Vi har samlat råd och verktyg riktad till unga vuxna samt fördjupning för den som vill veta mer om hur det där med pengar fungerar.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-06 Skapad:2016-01-15
 13. Webbsida

  Föreningteknik

  Lär dig de grundläggande om föreningsteknik

  Uppdaterad:2019-02-04 Skapad:2012-12-12
 14. Video

  The Doughnut

  Presentation av "The Doughnut Economy", en modell för social och ekonomisk rättvisa inom planetära gränser

  Uppdaterad:2019-01-24 Skapad:2015-02-05
 15. Webbsida

  SOM-institutet

  Samhälle – Opinion – Massmedia. På SOM-institutets rapportsida finns aktuella undersökningar kring olika samhällsfrågor. Utmärkt att använda i samhällsundervisningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-16 Skapad:2005-10-15