Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Social Psykologi

”Vi blir till som människor genom att umgås med andra”

Social Psykologi

Aristoteles sa för 2500 år sedan: ”Människa blir vi i mötet med andra människor”.  

”Varje möte med en annan människa är ett tillfälle att växa, är ett tillfälle att lära mer om sig själv” skriver Kay Pollak i sin bok ”att växa genom möten”.

Visst är det så, att vi är sociala varelser som ”måste” ha kontakt med varandra. Vi formas av mötet med andra, vi anpassar oss för att få vara med. Vi blir som vi umgås. Det är en medfödd egenskap att vi försöker smälta in, vi anpassar oss till varandra och då blir vi människor. Om vi går tillbaka tusentals år i tiden så kan vi tänka oss att det var nödvändigt att tillhöra en grupp för att överleva, att skydda sig mot farliga djur och att jaga och samla mat tillsammans. Att bli utesluten ur gruppen innebär i en sådan situation helt enkelt att dö. Det behovet att tillhöra en grupp sitter i våra gener.

 

En person som skulle växa upp helt ensam skulle knappast utvecklas till det vi kallar människa. Vi är ju gruppvarelser och att tillhöra en grupp är ”nödvändigt och livsviktigt”. Det kan innebära att om man inte gör det så kan man få det svårt och besvärligt. Man saknar tillhörighet, man utvecklas inte optimalt som människa, man kan gå ner sig och bli deprimerad, sjuk, hamna i alla möjliga dåliga situationer. Därför är socialpsykologin en väldigt viktig del inom psykologi och mycket fascinerande att jobba med som forskare, den har med kommunikationen mellan oss människor att göra och det är också lätt att göra olika experiment för att studera det.