Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folksagor : Östan om solen, västan om månen

Eva Röse berättar den klassiska norska folksagan om en modig flicka och hur hon räddar den vita björnen som visade sig vara en förtrollad prins. En historia om hur självförtroende och mod kan växa av kärlek. Och en ovanlig folksaga på så sätt att det här är flickan som beger sig ut i världen för att rädda pojken. En saga med mycket musik och fantasiväckande ljud.