Internet of Things

Tekniken tränger in i våra arbeten, hem för att inte tala om datorerna och dess tjänster. Olika aspekter och användningsområden för Internet of Things beskrivs i en folder från Internetstiftelsen.

Internet of Things

Internet of Things, eller IoT som det ibland uttalas, är ett samlingsnamn där gränserna är svåra att dra, på svenska används ibland Sakernas Internet. I den här femtiosidiga guiden finner du mer information om läget.