Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Elektronik

Fakta och bilder om olika elektronikkomponenter.

Utförlig information om allt från enkla likströmskretsar till mer avancerade. Behandlar bl.a. transistorer, dioder, svängningskretsar, transformatorer och digitala kretsar. Här finns även formler och beräkningsexempel.

En del av faktabanken.nu